Aloha Productions

Opleiden, Advies, Interim en Coaching


Advies

Personeelsontwikkeling

Medewerkers zijn de sleutel tot succes in iedere organisatie. Aloha Productions helpt organisaties het potentieel van hun medewerkers te zien en te benutten. Leiderschap is hierbij cruciaal. Leiderschapsontwikkeling gaat in onze visie hand in hand met personeelsontwikkeling.

Organisatie- en visieontwikkeling

Aloha Productions heeft ruime ervaring met het begeleiden van organisaties in verandertrajecten. Hierbij zijn wij met name in staat om de harde kant van de verandering (de structuur) te verbinden met de zachte kant (de cultuur).

Integriteitontwikkeling

Het woord integriteit komt uit het Latijn en werd onder andere gebruikt voor pasgevallen ongerepte sneeuw. Integriteit gaat over zuiverheid, heelheid en puurheid. Aloha Productions hanteert een positieve benadering van het begrip integriteit en heeft als visie dat je integriteit alleen in jezelf kunt vinden. Aloha Productions ondersteunt organisaties bij dit proces en heeft ruime ervaring met integriteitontwikkeling binnen private organisaties en overheidsinstanties.


Opleiden

Onderstaande leerinterventies geven een indruk van de mogelijkheden bij Aloha Productions. In alle gevallen staan wij voor maatwerk gebaseerd op samenwerking. Wij trainen vanuit passie en betrokkenheid bij mensen en resultaat. Onze visie op leren en veranderen hangt samen met de Latijnse betekenis van het begrip educatie: ‘vanuit de mens zelf’ (Educare = van binnenuit ontwikkelen). Dus: kennis, attitude en vaardigheden uit de mens halen in plaats van erin stoppen. Mensen en organisaties begeleiden naar een daadwerkelijke verandering is een vak dat wij ervaren en uitvoeren als een ambacht: bewust en met toewijding.

Vaardigheidstrainingen

Aloha Productions verzorgt diverse vaardigheidstrainingen voor afdelingen of teams binnen organisaties. Het gaat hierbij onder andere om communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden, feedback geven en leidinggeven.

Intakegesprekken met deelnemers voorafgaand aan de training vinden altijd plaats. In het kader van borging vind standaard achteraf een impactmeting plaats na 3 tot 6 maanden.

Medezeggenschap

Medezeggenschaporganen begeven zich vaak in een complexe omgeving, waar de omgang met de bestuurder, de achterban en met de eigen leden effectief georganiseerd moet worden.. Weerstanden en conflicten moeten worden opgelost en onderdeelcommissies moeten hun toegevoegde waarden aantonen. Aloha Productions verzorgt maatwerktrainingen voor alle medezeggenschaporganen en betrokkenen.

Integriteitworkshop

Aloha Productions heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van integriteitworkshops waarin de bewustwording van de eigen integriteit centraal staat. Aan de hand van diverse methodieken wordt de individuele én organisatie integriteit onderzocht. Tevens is er een workshop speciaal gericht op leidinggevenden die integriteit zelf vorm willen geven binnen hun afdeling.

Themadagen

De heidag is een verzamelnaam voor dagen waarop teams of afdelingen met elkaar in verbinding willen raken. Dit kan aan de hand van inhoudelijk thema’s of meer gericht op det sociale component van samenwerking. Veel teams kiezen ook voor een combinatie van beide. Wij organiseren én faciliteren uw heidag van a tot z. Aloha Productions heeft ruime ervaring met het faciliteren van veel gevraagde onderwerpen voor een heidag als visie- en strategievorming, conflicthantering en teambuilding.

(Persoonlijk) leiderschap leergangen

Voor diegene die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling. Programma’s die gaan over eigenaarschap, jezelf laten zien met alles wat je hebt en je eigen patronen onder ogen zien. Intensieve leerprogramma’s die energie en potentieel van de deelnemers vrijmaken en hiermee zorgen voor beter resultaat en effectiviteit


Interim

Aloha Productions is selectief als het gaat om het vervullen van interim opdrachten. We zijn in te zetten als interim leidinggevende. We komen het best tot ons recht als het interim activiteiten betreft gericht op situaties en contexten waarbij het menselijke aspect extra aandacht behoeft. Bijvoorbeeld teams waar het vertrouwen is geschaad of afdelingen waar het moraal te wensen overlaat.


Coaching

Coaching door Aloha Productions betekent maatwerk. Het ontdekken van je eigen talenten, een luisterend oor, een wake up call, een volgende stap, werkgerelateerde doelen verwezenlijken of privé issues bespreekbaar maken. Dit zijn allemaal voorbeelden van coachvragen waarmee Marc en Pascale zich de afgelopen jaren vanuit hun bezielende passie bezig hebben gehouden. Juist doordat zij voortdurend met hun eigen ontwikkeling bezig zijn, zijn zij de aangewezen personen om jou een spiegel voor te houden. In de coachingstrajecten maken we daar waar nodig gebruik van LIFO, Jassentechniek, Insights, Kernkwaliteiten en Mindfullness.

Neem contact op

Aloha Productions

Contact | Aloha Productions

Harteveltstraat 8
2586 EL Scheveningen

m Marc | 06 14 46 09 36
m Pascale | 06 42 20 67 37

linkedin linkedin

Copyright Aloha Productions 2020 • Website ontwerp Dutch Designs with lemon