Aloha Productions

Opleiden

Onderstaande leerinterventies geven een indruk van de mogelijkheden bij Aloha Productions. In alle gevallen staan wij voor maatwerk gebaseerd op samenwerking. Wij trainen vanuit passie en betrokkenheid bij mensen en resultaat. Onze visie op leren en veranderen hangt samen met de Latijnse betekenis van het begrip educatie: ‘vanuit de mens zelf’ (Educare = van binnenuit ontwikkelen). Dus: kennis, attitude en vaardigheden uit de mens halen in plaats van erin stoppen. Mensen en organisaties begeleiden naar een daadwerkelijke verandering is een vak dat wij ervaren en uitvoeren als een ambacht: bewust en met toewijding.

(Persoonlijk) leiderschap leergangen

Voor diegene die een volgende stap willen zetten in hun ontwikkeling. Programma’s die gaan over eigenaarschap, jezelf laten zien met alles wat je hebt en je eigen patronen onder ogen zien. Intensieve leerprogramma’s die energie en potentieel van de deelnemers vrijmaken en hiermee zorgen voor beter resultaat en effectiviteit

Vaardigheidstrainingen

Aloha Productions verzorgt diverse vaardigheidstrainingen voor afdelingen of teams binnen organisaties. Het gaat hierbij onder andere om communicatieve vaardigheden, adviesvaardigheden, feedback geven en leidinggeven.

Intakegesprekken met deelnemers voorafgaand aan de training vinden altijd plaats. In het kader van borging vindt standaard achteraf een impactmeting plaats na 3 tot 6 maanden.

Integriteitworkshop

Aloha Productions heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van integriteitworkshops waarin de bewustwording van de eigen integriteit centraal staat. Aan de hand van diverse methodieken wordt de individuele én organisatie integriteit onderzocht. Tevens is er een workshop speciaal gericht op leidinggevenden die integriteit zelf vorm willen geven binnen hun afdeling.

Themadagen

De heidag is een verzamelnaam voor dagen waarop teams of afdelingen met elkaar in verbinding willen raken. Dit kan aan de hand van inhoudelijk thema’s of meer gericht op det sociale component van samenwerking. Veel teams kiezen ook voor een combinatie van beide. Wij organiseren én faciliteren uw heidag van a tot z. Aloha Productions heeft ruime ervaring met het faciliteren van veel gevraagde onderwerpen voor een heidag als visie- en strategievorming, conflicthantering en teambuilding.

Aloha Productions

Contact | Aloha Productions

Harteveltstraat 8
2586 EL Scheveningen

m Marc | 06 14 46 09 36
m Pascale | 06 42 20 67 37

linkedin linkedin

Copyright Aloha Productions 2020 • Website ontwerp Dutch Designs with lemon